O uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP w Warszawie), założona w 1993 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r., to jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w sześciu miastach Polski: na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, w Ośrodku Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie i w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie.

Uczelnia prowadzi studia na kierunkach:

  • pedagogika
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • praca socjalna 
  • polityka społeczna
  • pedagogika specjalna*
  • psychologia*
  • zarządzanie*

*Studia uruchomione zostaną po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich, studiów II stopnia – magisterskich uzupełniających oraz jednolitych magisterskich. Ważną częścią oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia i kursy, organizowane również w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby urozmaicić i usprawnić proces kształcenia, odważnie wprowadzając nowe technologie komunikacyjne. Dzięki wspieraniu procesu dydaktycznego platformą e-learningową Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, że zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w weekendy. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez korzystanie z platformy e-learningowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części studentów, Uczelnia realizuje także studia w systemie kształcenia na odległość. Wówczas liczba zajęć na platformie jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych elektronicznymi materiałami dydaktycznymi.

Kadra dydaktyczna

Jednym z głównych atutów WSP im. Janusza Korczaka jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna. Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi i krajowymi instytucjami edukacyjnymi Uczelnia zapewnia swoim studentom wykształcenie zgodne z najwyższymi standardami europejskimi. Poprzez projekty modernizujące programy nauczania kadra dydaktyczna WSP im. J. Korczaka wdraża innowacyjne metody kształcenia oparte na tutoringu, coachingu, mentoringu oraz promuje postawę przedsiębiorczości.

Dodatkowe możliwości rozwoju

Uczelnia oferuje pracownikom naukowym i studentom doskonałe warunki do twórczego rozwoju. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie posiada bogato wyposażoną bibliotekę oraz własne wydawnictwo, którego głównym zadaniem jest publikacja prac naukowych. Dzięki podejmowanym inicjatywom o charakterze naukowo-dydaktycznym, tj. konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania otwarte, Uczelnia stwarza możliwość poszerzania horyzontów oraz nieustannego rozwoju intelektualnego.

O sukcesie WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie świadczy fakt, że większość absolwentów doskonale odnajduje się na rynku pracy.