Komunikat ws. koronawirusa  

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w naszym kraju oraz mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy, że decyzją JM Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 4 marca br. wszyscy studenci Uczelni, którzy w okresie ostatnich 14 dni podróżowali do krajów z podwyższonym ryzykiem zarażenia (informacje na stronach Ministerstwa Zdrowia) oraz studenci obcokrajowcy, którzy przyjechali do Uczelni w ramach programów wymiany międzynarodowej są zwolnieni z odbywania wszystkich form zajęć zaplanowanych w Uczelni.

Nieobecność na zajęciach zostanie usprawiedliwiona na podstawie przedstawionych Dziekanowi Wydziału dokumentów podróży (bilety, rachunki), poświadczających pobyt w krajach o podwyższonym ryzyku. Prowadzący zajęcia będą zobowiązani do odpowiedniego uwzględnienia sytuacji poszczególnych studentów w organizacji zajęć i zaliczeń.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o bieżące monitorowanie swojego stanu zdrowia i ograniczenie aktywności społecznej. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów chorobowych prosimy o niezwłoczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/).

Niezbędne informacje dotyczące postępowania w przypadku podejrzeń o zarażenie koronawirusem można uzyskać także pod uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia numerem telefonu 800 190 590 (linia jest czynna przez całą dobę).

Decyzja Rektora obowiązuje do 25 marca 2020 roku.

Przydatne linki:
- Główny Inspektorat Sanitarny 
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

- European Centre for Disease Prevention and Control
https://www.ecdc.europa.eu/en

- SERWIS RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
https://www.gov.pl/

- World Health Organization: WHO
https://www.who.int/