Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych

W Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych, w którym udział wziąl Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, uczestniczył też Rektor Uczelni Korczaka prof. Mirosław Grewiński. Wydarzenie odbyło się 25 lutego w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, a organizatorem była Kancelaria Prezydenta RP.

Podczas sesji plenarnej wystąpili również m.in.: Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panel Pomagać profesjonalnie – obszary praktyki zawodowej moderował dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaś część zatytułowaną Profesje i zawody pomocowe – kierunki rozwoju i integracji - Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tematyka poruszana w trakcie sesji panelowych i sesji plenarnej dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z poradnictwem, doradztwem, opieką, wychowaniem, pracą socjalną, środowiskową i terapią.